Valgprogram

8. september 2015

Miljøpartiet De Grønne Sortland går til valg for at kommende generasjoner skal ha en lokalsamfunn som har god livskvalitet også i fremtiden.

Her kan du finne valgprogrammet til Sortland MDG.
Og her har vi en lite brosjyre også.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.